Главна » Фирмени данни

Фирмени данни

"РОМАНТИК ХОЛИДЕЙЗ" ООД притежава удостоверение за регистрация за ТУРОПЕРАТОР и ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ № 04428.

Удостоверение за регистрация


БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА

„Юробанк България“ АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG55BPBI79401052471601

БАНКОВА СМЕТКА В ЕВРО

„Юробанк България“ АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG 37 BPBI 7940 14 52471601


Романтик Холидейз ООД
гр. Плевен, ул. Антим I 22
ДДС N: BG 114 537 449
М.О.Л: Иван ВиткиновУеб Дизайн: ПроСтудио